Електронске услуге


Електронске услуге омогућавају пореским обвезницима да комуникацију са Пореском управом Републике Српске врше употребом Интернета.


Електронске услуге правним лицима и предузетницима омогућавају преглед:

 • пореске картице,
 • преглед рачуна за пријављене непокретности,
 • преглед неисправних пореских пријава (образац МПО 1002),
 • преглед непотврђених пореских пријава (образац МПО 1002),
 • преглед пријављених радника у јединственом систему наплате доприноса

Електронске услуге грађанима омогућавају преглед:

 • пореске картице,
 • преглед рачуна за пријављене непокретности,
 • преглед неизмирених обавеза пореза на непокретности,
 • преглед грађанске картице (преглед мјесечних пријава послодавца),
 • синтетички преглед обавеза и уплата доприноса за ПИО по годинама,
 • преглед података о радним ангажовањима (историјат запослења)

Сав поменути увид порески обвезници имају на овом сервису и није им потребна никаква додатна апликација коју је потребно инсталирати на њиховом рачунару.


Уколико желите можете погледати .pdf документ корисничко упутство. У њему је између осталог објашњено да регистровани порески обвезник мора промијенити лозинку коју је добио при процесу регистрације да би могао приступити поменутим извјештајима, као и начин на који то може да изведе.


Обавјештење

Због радова на информационом систему ПУРС, пореска картица ће у наредном периоду приказивати податке закључно са 31.12.2015. године.